Meghívó Telepgyűlésre (2021.09.04)

Időpont: 2021. szeptember 1. délelőtt 8 óra, határozatképtelenség esetén a megismételt telepgyűlés időpontja:

2021. szeptember 4. (szombat) 10 óra

A megismételt telepgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes.

Napirend: 

 1. Jegyzőkönyvvezető megválasztása (javaslat: Szerémy Eszter)
 2. Hozzájárulás hangfelvétel készítéséhez (kizárólag jegyzőkönyvvezető részéről, mely ajegyzőkönyv hitelesítését követően megsemmisítésre kerül egy FB tag jelenlétében).
 3. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása (javaslat: Tomka Ákos, Kenéz László)
 4. Szavazatszámlálók megválasztása (javaslat Homoki Mihály, Kenéz Lászlóné)

Szavazás: a javasolt személyekről 

 1. Beszámoló az áprilisi (online) telepgyűlés után eltelt időszakról (Németh Péter, ifj. Fischer Dezső, Mező István, Homokiné Kiss Etelka)
 2. Javaslat a telepet érintő elemi kár és balesetbiztosítás lehetőségéről. Árajánlatok bekérése szeptember 30-i határidővel. (Németh Péter)

Szavazás: a telepi biztosítás megkötéséről

 1. Beszámoló a kikötő felújítással és a kikötő üzemeltetési engedélyével kapcsolatos kérdésekről. (ifj. Fischer Dezső)

Szavazás: a beszámolók elfogadásáról. 

 1. Javaslat a telepi SZMSZ V./4. pontjának módosítására. (Németh Péter)

Szavazás: a módosítások elfogadása

 1. Jelölőbizottság ismertetése a beérkezett javaslatok alapján megválasztásra kerülőtisztségviselőkről (Tóth Csilla)

Szavazás: az új tisztségviselők megválasztása

 1. Selejtezés elrendelése. Selejtező bizottság kijelölése. (Nyéki László)

Szavazás: Selejtezési bizottság elfogadásáról

 1. Döntés vitatott hajóhelyekről. (Németh Péter, Homokiné Kiss Etelka)

Fonyód, 2021. július 24.

Dr. Németh Péter

telepvezető

Tisztelt Teleptagok!

2021. szeptember 4. (szombat) 10 órakor, a Port Lacajban, a klubház elött személyes részvétellel tartjuk a telepgyűlést.

A napirend 8. pontjához az alábbi javaslatot tesszük:

Az SZMSZ-ben jelenleg

 1. A Pártoló tag jogai és kötelezettségei
 2. A Pártoló tag jogai

…………. 

  1. tisztségre választhat és választható, 18. életévének betöltését követően képviselettel járó tisztségekre is választható.  

az alábbira javasoljuk megváltoztatni:

  1. tisztségre választható, de a telepvezetőségben és a Felügyelő Bizottságban a pártoló tagok aránya nem haladhatja meg a 33%-ot. A 18. életévének betöltését követően képviselettel járó tisztségekre is választható.

A telepgyűlés után (a hivatalos napirenden kívül) kötetlen beszélgetésre lesz lehetőség a Port Lacaj telephely üzemeltetési formájának kérdéseiről. Felkértük Egry Dórát, hogy a tavasz folyamán online formában indított beszélgetések tanulságait foglalja össze és egészítse ki a saját tapasztalataival.

Minden tagot és pártoló tagot ismételten és tisztelettel meghívunk a telepgyűlésre.

Jó szelet!

Fonyód, 2021. augusztus 28.

Dr. Németh Péter

telepvezető