Felhívás

a TVSK fonyódi „Port Lacaj” kikötőjének tagságához és bérlőihez

 

 

Kedves Sporttársak!

 

A Magyar Vitorlásszövetség (MVSz) is megszólalt a koronavírus járvány miatt. Holczhauser András főtitkár körlevélben közölte, hogy „Az MVSz elnöksége nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a klubok és kikötők üzemeltetése során minden tagszervezet fokozottan tartsa be a kormány által előírt intézkedéseket. Ezeket a rendőrség kiemelten ellenőrzi, a szabályokat megsértőkkel szemben intézkedést foganatosít és 500 ezer forintig terjedő bírságot is kiszabhat. A Szövetség javasolja, hogy a kikötők és klubok területére a munkavállalók és a sportolók csak kis csoportokban lépjenek be, a szülőket, a nagyszülőket és a támogató személyeket ne engedjék a klub területére és ezt szigorúan ellenőrizzék.”

 

A teljes levél és további információk megtalálhatók az MVSZ honlapján (www.hunsail.hu).

 

Mindezekre figyelemmel, az MVSZ elnökség határozatával egyetértve, más kikötőkkel is konzultálva és a Hajózási Hatóságtól is érdeklődve, értesíteni szeretnénk benneteket, hogy a kikötők zárlat alá helyezéséről egyelőre nincs szó. Mérlegelve a járvány következtében kialakult jelenlegi helyzetet, arra jutottunk, hogy mi is csak addig tudjuk a kikötőt nyitva tartani, amíg a következőket mindenki betartja:

 

 1. A kikötőbe csak a teleptagok és a bérlők léphetnek be.
 2. A háztulajdonnal nem rendelkező teleptagoknak csak a hajóval kapcsolatos tevékenység céljából szabad a kikötőbe belépni, szabadidő eltöltés és más tevékenységek okán nem.
 3. A háztulajdonosok a karbantartási munkák, ill. a telepen tartózkodás idején szigorúan kerüljék a csoportosulást, tartsák meg a házban tartózkodás karantén jellegét, a szükséges minimumra csökkentve a személyes kapcsolattartást, 5 főnél többen ne tartózkodjanak egy légtérben.
 4. A telepen horgászni tilos!
 5. A hajók felkészítési ideje alatt, egy-egy hajóhoz legfeljebb két ember lépjen be a telepre.
 6. A vízre tétel folyamatosan, a tumultus elkerülésére tekintettel hétköznap is végezhető, a telep gondnokával, Bogdán Istvánnal a (30)-205-0101 telefonon történt előzetes időpont egyeztetés után.
 7. A telep gondnokának személyes jelenlétére kérjük, kizárólag csak a hajó vízre tételkor tartsatok igényt.
 8. A telepre megfelelő öltözetben, szükség esetén szájmaszk és kesztyű használata mellett lépjetek be, tartsatok egymástól kellő védőtávolságot. Mindenki hozzon magával kézfertőtlenítő szert és a bejárati kapu kilincsét maga után fertőtlenítse.
 9. A kukásedényeket is, ha valaki megfogja, maga után fertőtlenítse le.
 10. A mellékhelyiségek közül csak a női WC van nyitva, amelyet a gondnok napjában többször fertőtlenít.
 11. A gondnok kivételével tilos a telep irodájába belépni.
 12. Mindenki hozza el saját szerszámait, felszereléseit, eszközeit, ilyeneket csak a hajótokban, a házatokban, vagy a kikötőn kívül lehet tárolni. A gondnoktól szerszámot kérni tilos. A csörlőt, emelőt, kompresszort csak a gondnok használhatja.
 13. A vízre tételt követően mindenki csak vitorlázás, vagy karbantartás/kárelhárítás céljából lépjen a telep területére.
 14. A telepen lévő kifutási naplót vezetni tilos, a kifutást és a beérkezést mindenki egyénileg tartsa nyilván.
 15. Szeretnénk külön kiemelni, hogy aki hatóságilag karanténba kényszerült, az a lakását ne hagyja el és semmilyen okból ne lépjen be a telep területére!

 

 

Kérem, hogy a fentieket tartsátok be, annak érdekében, hogy ne kelljen a kikötőt bezárni! Amennyiben a tagok, vagy bérlők szabályt követő magatartásának hiánya miatt, az egyesületet, és/vagy a kikötőt bármely hatóság megbünteti, azt az elkövető(k)re áthárítjuk és kezdeményezzük tagságának egy évre való felfüggesztését, illetve a hajóhely bérletét felmondjuk.

 

Általánosságban kérünk mindenkit a Kormány és az Operatív Törzs által hozott és kihirdetett intézkedések legmesszebbmenő betartására.

 

Fonyód, 2020. március 25.

 

a Telepvezetőség