Történelem

 

Fonyód

részlet az ’50 év Túravitorlás Sportklub’ kiadványból
írta: Martin János

Az 1960-as évek elején 8-10 lelkes vitorlázó Solti László irányításával vitorlás túrákat szervezett, és egyre többen tanultak meg vitorlázni.

1965-ben a Túravitorlás Sportklub keretén belül kikötőt akart építeni. A kiszemelt terület a Fonyódi Tanács tulajdonában volt, amit Magyar Imre akkori tanácselnök átadott a klubnak. Lelkes kapitányok: Alapy Gyula, Cserkuthy László, Mészöly György, Pieringer Károly, Szerecz László szervezésével és a tagok önzetlen munkájának eredményeként 1965 júniusára elkészült a kikötő öböl, ahol 15 jolle állandó, védett kikötőre talált.

A fonyódi telep átadását követően, a telep vezetője Solti László (Lacaj) lett, majd halála után, 1973-ig Budai András. Elsősorban a tagok áldozatos munkájának eredményeként a telep fejlődött. 1966-ban a tanács segítségével közkút, majd 600 m3 töltés és kerítés létesült. 1969-ben a közvilágítást bővítették, 1970-ben lehetővé vált, hogy egy elektromos csatlakozó villany- szekrényt építsünk ki.

Eddig az időpontig a telepen – az építés sorrendjében – hat ház épült: Soltié, Alapyé, Cserkúthyé, Hámorié, Ambrózié és Martiné.

A keleti irányú bejárat hibás megválasztása már 1967-ben ismételt bejárati kotrást tett szükségessé, majd különböző »ideig-lenes műszaki megoldások« történtek a feltöltődés megállítására. 1973-ban választották Martin Jánost telepvezetőnek.

1973–74-ben további négy ház: Gaálé, Kolláré, Kovácsé, Richteré épült. 1974-ben a bejárati probléma megoldásra került sor a kikötő átépítésére és a bejárat nyugatra történő megnyitására. Sajnos a kikötőt védő nádas fokozatosan pusztult, ezért szükségessé vált kő védmű kiépítésére. Erre 1979–1980-as években került sor, gyakorlatilag ekkor nyerte el a kikötő a mai formáját.

Jelenleg 72 hajó kikötésére van mód. 1979-ben épül ki az első földelt elektromos hálózat, majd 1998-ban a gáz, víz és csatorna rendszer. A házak engedélyezésére 1996-ban került sor. Ennek az eljárásnak volt része a második kikötő fejlesztési terv elkészítése is. Eddig összesen 25 ház épült, a telek beépítettsége miatt több építésére nincs is mód. 1999-ben öt, később még egy hangárt, valamint egy árbóctárolót építettünk a hajók és az árbócok tárolására.

1969-ben szervezzük meg az első Alsóörs–Fonyód vitorlás túra találkozót, ami – több kevesebb kihagyással – a mai napig tart. 1986-ban – TVSK elnökké választását követően – Martin lemondott, a telep vezetőjének Richter Gusztávot választotta a tagság, akit Székely Ervin, Kenéz László Székely Róbert majd Ifj. Bán István követett. Jelenleg Dr. Németh Péter a telep vezetője.

1986-ban került sor a belső csatornázásra, és ezzel kapcsolatban a tereprendezés is elkészült. 1987-ben a nyugati oldal kőszórása is megtörtént, és a hajók kiemelésének megkönnyíté- sére két sólya is elkészült. A telep képezi a bázisát a klasszikus 25-ös flottának és rendezi – 1994-óta – a magyar nagyhajós jolle bajnokságot.

2012–13-ban sor került az északi móló felújítására, a keleti teherkapu megépítésére és a kikötőhelyek cölöpözésére.

A telep működésének gazdasági alapját a tagok, és a mintegy húsz bérlő befizetései biztosítják. A jövőben fontos szervezeti és működési változások előtt állunk. Az egyik ilyen az 1995-ben készült Telep Szervezeti és Működési Szabályzatának a mai jogszabályokhoz, a TVSK Alapszabályához és a jelen gyakorlathoz illeszkedő átdolgozása. A másik a telepen lévő házak jogállásának – az igénybevett terület bérbeadásával történő – rendezése.

A jövőben szükségessé válik a partfalak megerősítése, a partvonal kiigazítása, valamint a vizesblokk korszerűsítése, a sólya javítása és a kerítés újjáépítésére.

Távolabbi tervként szerepel a kikötő bővítése az északi móló mintegy harminc méterrel történő eltolásával, ami részben megoldást jelent az időről időre feltöltődő kikötőbejárat problémájára is.

Túravitorlás Sportklub Fonyódi Telepének vezetői 1965-től

Solti László 1965 – 1968
Budai András 1968 – 1972
Martin János 1972 – 1989
Richter Gusztáv 1989 – 1994
Kenéz László 1994 – 2004
Székely Ervin 2004 – 2005
Richter Gusztáv 2005 – 2010
Kenéz László 2010 – 2013
Székely Róbert 2013 – 2015
Ifj. Bán István 2015 – 2019