Meghívó Telepgyűlésre – 2023.05.14.

Időpont: 2023. május 14. 9:30 óra, határozatképtelenség esetén megismételt telepgyűlés időpontja:

2023. május 14. 10:00 óra

A megismételt telepgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes.
A telepgyűlés helyszíne a TVSK Port Lacaj Klubház előtti tér.

Napirend:

 1. Szavazás: jegyzőkönyvvezető megválasztása (javaslat: dr. Nagy Róbert ügyvéd)
 2. Szavazás: jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása (javaslat: Tóth Csilla, Mező István)
 3. Szavazás: napirendi pontok elfogadása
 4. Szavazás: Szavazatszámláló bizottság megválasztása (javaslat: Homokiné Kis Etelka, Tóth Csilla, ifj. Bán István)
 5. 2022-es éves beszámoló Felügyelő Bizottság és Telepgyűlés általi elfogadása.
  Szavazás: a beszámoló elfogadásáról.
 6. 2023-as költségvetés megtárgyalása, elfogadása.
  Szavazás: a költségvetés elfogadásáról.
 7. Székely Róbert Telepvezető/Elnökségi Tag beszámolója a jelenlegi helyzetről – származtatott jogi személy eljárás részletes ismertetése.
  Szavazás: a beszámoló elfogadásáról.
 8. TVSK küldöttek választása, megerősítése továbbá mandátum a 2023. május 18-i Küldöttközgyűlésre
  Szavazás: a választás eredményének elfogadásáról
 9. Kottász Gergely telepi rendes taggá való megválasztása
  Szavazás: Kottász Gergely telepi rendes taggá való megválasztása
 10. SZMSZ módosítása – Ellentmondások feloldása
  Szavazás: az SZMSZ módosításainak elfogadásáról
 11. Egyebek

A Telepgyűléshez kapcsolódó anyagok, bejelentkezés utána a Klub/Teleptagokat érintő dokumentumok menüpontban megtekinthetők

Fonyód, 2023. 04. 27.
Székely Róbert Telepvezető
s.k.