Meghívó Telepgyűlésre (2021.10.16)

Időpont: 2021. október 12. délelőtt 8 óra, határozatképtelenség esetén a megismételt
telepgyűlés időpontja:

2021. október 16. (szombat) 10 óra

A megismételt telepgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes.

A telepgyűlés helyszíne a TVSK Port Lacaj klubház előtti tér.

Napirend:

1. Szavazás: a jegyzőkönyvvezető megválasztása (javaslat: ifj. Bán István)

2. Szavazás: hozzájárulás hangfelvétel készítéséhez (kizárólag jegyzőkönyvvezető
részéről, mely a jegyzőkönyv hitelesítését követő 30. napon megsemmisítésre kerül egy
FB tag jelenlétében).

3. Szavazás: a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása (javaslat: Tomka Ákos, Kenéz
László)

4. Tönkő Kata vezetőségi taggá választásának megerősítése.
Szavazás: a választási eredmény elfogadásáról

5. Beszámoló a kikötőjavítással és a kikötő üzemeltetési engedély meghosszabbításával
kapcsolatos kérdésekről.
5.1. A kikötő javítás és a kikötő üzemeltetési engedély meghosszabbításának
adminisztratív feltételei. (Egry Dóra)
5.2. Beszámoló a kikötőjavításra és a kikötő üzemeltetési engedély meghosszabbítására
benyújtott dokumentumokról és az engedélyezési folyamat jelenlegi állásáról. (ifj.
Fischer Dezső)
Szavazás: a beszámoló elfogadása

6. A telepet érintő elemi kár és balesetbiztosítási árajánlatok ismertetése. (Németh
Péter)
Szavazás: árajánlat elfogadásáról

7. A Felügyelő Bizottság beszámolója a kifizetések, számlák ellenőrzéséről. (Homokiné
Kiss Etelka)
Szavazás: a beszámoló elfogadása

8. Szavazás: a szeptemberi telepgyűlésen függőben maradt vitatott hajóhelyekről.
(Homokiné Kiss Etelka, ifj. Fischer Dezső)

9. A Port Lacaj jogi helyzetének ismertetése, javaslat a működtetési forma átalakítására.
(Egry Dóra)

10. Beszámoló a selejtezési bizottság munkájáról (Nyéki László)
Szavazás: Selejtezési bizottság döntéseinek elfogadásáról

11. Egyebek, bejelentések, javaslatok.

Fonyód, 2021. szeptember 6.

Dr. Németh Péter s.k.
telepvezető