Telepgyűlés meghívó

M E G H Í V Ó
T e l e p g y ű l é s r e

                                                                                                   

Időpont: 2022. május 25. délelőtt 8 óra, határozatképtelenség esetén a megismételt telepgyűlés időpontja:

2022. május 28. (szombat) 10 óra

A megismételt telepgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes.

A telepgyűlés helyszíne a TVSK Port Lacaj klubház előtti terasz.

Napirend:

1. Szavazás: a jegyzőkönyvvezető megválasztása (javaslat: Tomka Ákos)

2. Szavazás: hozzájárulás hangfelvétel készítéséhez (kizárólag jegyzőkönyvvezető részéről, mely a jegyzőkönyv hitelesítését és annak közzétételét követő 30. napon megsemmisítésre kerül egy FB tag jelenlétében).

3. Szavazás: a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása (javaslat: Tönkő Kata, Kenéz László)

4. Szavazás: a napirend elfogadásáról

5.Beszámoló az elmúlt telepgyűlés óta eltelt időszakról (Németh Péter)

6. Beszámolóa kikötő felújítás műszaki munkáiról (ifj. Fischer Dezső)
Szavazás: a beszámolók elfogadása

7. A Felügyelő Bizottság beszámolója a kifizetések, számlák ellenőrzéséről. (Homokiné Kiss Etelka)

8. Javaslat a telepvezetőség és a FB átszervezésére a gördülékenyebb munkavégzéshez. (Németh Péter és Homokiné Kiss Etelka)

9. Pártoló tagfelvételi kérelem – Bánki Soma
Szavazás: Bánki Soma tagfelvételi kérelméről

10. Három fő jelölő bizottság megválasztása – vezetőségi tag(ok) és Felügyelő Bizottsági tag(ok) az őszi telepgyűlésen történő megválasztására.
Szavazás: A jelölőbizottság tagjairól

11. Egyebek, bejelentések, javaslatok.

Fonyód, 2022. május 10.

Dr. Németh Péter s.k.
telepvezető